Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Bilă, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Bilă.
Definițiile și sensurile omonimului Bilă

Definițiile și sensurile omonimului Bilă

Bilă 1, -Je. s.f. (Anat.) Fiere. (din fr. bile, lat. bilis). Bilă 2, -le, s.f. Sferă (de dimensiuni mici) fabricată din diferite materiale şi întrebuințată în diverse scopuri (ca rulmenţi, la unele jocuri de copii, la jocul de popice, ca modalitate de vot etc.). (din fr. bille) Bilă 3, -/e, s.f. Trunchi (subțire), mai ales de brad, întrebuințat în construcţii, la schele. (din bg. bilo).