Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Component, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Component.
Definițiile și sensurile omonimului Component

Definițiile și sensurile omonimului Component

Component 1, -ă, ad). Care intră ca parte într-un întreg; alcătuitor. Component 2, s.n. (Chim.) Fiecare dintre substanțele sau speciile moleculare ale unui sistem fizicochimic. Component 3, s.n. (Fiz.) Fiecare dintre vectorii în care se descompune un anumit vector şi ale căror efecte însurnate sunt echivalente cu efectul vectorului dat. (din germ komponente, it. componente).