Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Galerie, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Galerie.
Definițiile și sensurile omonimului Galerie

Definițiile și sensurile omonimului Galerie

Galerie 1, galerii, s.f. 1. Coridor subteran în formă de tunel care permite accesul minerilor ia zăcământ şi îngăduie executarea lucrărilor miniere. 2. Canal subteran de comunicație care face legătura între două puncte ale unei lucrări hidrotehnice. 3. Coridor subteran (adesea ramificat) pe care şi-l sapă unele animale pentru a le servi de adăpost. 4. Coridor lung (şi boltit) situat în interiorul sau în afara unei clădiri, servind ca element de lepătură sau ca loc de plimbare. (din fr. galerie, cf. it. galleria, germ. Galerie). Galerie 2, s.f. 1. Muzeu, secție a unui muzeu sau sală într-o expoziţie ori într-un muzeu, în care sunt expuse mai ales opere de pictură și sculptură. Serie de tablouri; (P. ext.) Serie de portrete descrise într-o operă (literară). 2. Magazin în care se vând opere de artă. Galerie 3, s.f. Balconul dintr-o sală de spectacole cu mai multe nivele situat la nivelul cel mai înalt. Galerie 4, s.f. (Expr.) A face galerie = a manifesta zgomotos în Semn de aprobare, de încurajare (în cursul unui spectacol, al unei întreceri sportive etc.) Galerie 5, s.f. 1. Bară de lemn sau de metal de care se atârnă perdelele. 2. Un fel de tavă de metal care…