Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Ierbar, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Ierbar.
Definițiile și sensurile omonimului Ierbar

Definițiile și sensurile omonimului Ierbar

lerbar 1, ierbare, s.n. Colecţie de plante uscate, presate între foi de hârtie (sugativă), păstrate în cutii sau în mape etichetate şi orânduite pe grupe sistematice, constituind un material pentru studiile de botanică; mapă specială în care se păstrează o astfel de colecție. (din iarbâ+-ar), lerbar 2, ierbare, s.n. Una dintre cele patru despărţituri ale stomacului rumegătoarelor.