Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Manifest, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Manifest.
Definițiile și sensurile omonimului Manifest

Definițiile și sensurile omonimului Manifest

Manifest 1, -ă, adj. Vadit, clar, evident, indiscutabil. Care a fost declarat, exprimat în mod categoric, fâţiș. (din lat. manifestum, fr. manifeste). Manifest 2, s.n. Declaraţie prin care şeful statului, guvernul, un partid politic, o grupare literară etc. îşi fac cunoscute, în mod public programul, hotărârile, concepliile, intenţiile etc.: text cu conținut politic, răspândit pentru a detennina acțiuni imediate. (din lat. manifestum, fr. manifeste). Manifest 3, -ă, adj. (Adesea adverbial) Vădit, clar, evident; indiscutabil. Care a fost declarat, exprimat în mod categoric; fâşiş.