Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Pocie, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Pocie.