Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Protimie, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Protimie.