Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Raport, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Raport.
Definițiile și sensurile omonimului Raport

Definițiile și sensurile omonimului Raport

Raport 1, raporturi, rapoarte, s.n. l.Legătură între două sau mai multe persoane, obiecte, fenomene, noţiuni pe care gândirea omenească o poate constata și stabili; relaţie. 2.(Mai ales la pl.) Contact, legătură între mai multe persoane, instituţii etc. Relaţie. (din fr. rapport) Raport 2, s.n. 1. (Mat.) Câtul dintre două mărimi de același fel, exprimate în aceleași unități. 2.Relaţie (numerică) între două valori. Raport 3, s.n. l.Comunicare scrisă sau orală făcută de cineva în faţa unei adunări, a unei autorităţi etc., cuprinzând o relaţie (oficială) asupra unei activităţi personale sau colective; textul acestei comunicâri. 2. Scurtă prezentare orală asupra situaţiei trupei făcută de un militar în faţa superiorului său; ora, momentul când se face această prezentare.