Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Resort, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Resort.
Definițiile și sensurile omonimului Resort

Definițiile și sensurile omonimului Resort

Resort 1, -uri, s.n. Sector, domeniu de activitate; (P. ext.) Persoanele care îl reprezintă. (din fr. ressori). Resort 2, resorturi, S.n. Organ al unui mecanism executat dintr-un material Cu proprietăţi elastice mari ȘI care, sub acțiunea unei forţe exterioare, se deformează, revenind la forma inițială când acţiunea exterioară încetează; (sens curent) arc. Resort 3, -uri, s.n. (Fig.) Sursă, Izvor de energie fizică sau morală; suport moral, imbold. (din fr. ressort).