Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Revistă, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Revistă.
Definițiile și sensurile omonimului Revistă

Definițiile și sensurile omonimului Revistă

Revistă 1, reviste, s.f. Publicaţie periodică ce cuprinde articole, studii, dări de seamă, note din domenii variate sau dintr-o anumită specialitate. (din it. ri vista, cf. fr. revue). | Revistă 2, s.f. Reprezentaţie teatrală constând dintr-o succesiune variată de dansuri, cântece, scenete vesele cu subiecte de actualitate; spectacol de varietăți.