Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Tăciune, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Tăciune.
Definițiile și sensurile omonimului Tăciune

Definițiile și sensurile omonimului Tăciune

Tăciune 1, tăciuni, s-m. Rămăşiţă dintr-o bucată de lemn care a ars incomplet; cărbune sau lemn în faza de ardere fără flacără. (lat. *titio, -0nis). Tăciune 2, s.m. Boală a plantelor (cerealiere) provocată de o ciupercă parazită şi manifestată prin distrugerea totală sau parțială a părților atacate și prin apariţia în locul acestora a unei pulberi de culoare neagră; cărbune.