Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Tot, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Tot.
Definițiile și sensurile omonimului Tot

Definițiile și sensurile omonimului Tot

Tot 1, pron nehot. 1. Care se opune semantic lui nimic. Tot ce pot spune €e că ţin la oameni… 2. Locuţiuni adverbiale: de tot = în întregime; peste tot = pretutindeni; tot în tot = pe de-a-ntregul; în tot = la un loc; în total:3. Loc. prepoziţionale: cu tot cu= împreună, la un loc: 4. Expresii: Asta-i tot (atâta-i tot) = doar atât. 5. Intră în compunerea unor adjective: atotputernic, atotcuprinzător etc. (lat. totus.) Tot 2, adj.pron.nehotărât. Tot orașul. Tot timpul. Tot 3, adv. 1. (Exprimă continuitatea, persistenţa): Încă, în continuare; mereu, tot timpul, întruna. 2. (Stabileşte identitatea, similitudinea, simultaneitatea): De asemenca, la fel, în același chip. 3. (Corelativ cu valoare concesivă): Deși l-am certat, tot mai greşește. Şi astfel, și așa, oricum. 4. În corelaţie cu așa sau atât de, formează gradul de egalitate al comparativului: tot așa (atât) de bun. 5. Expresii: Să tot aibă = ar putea să aibă (cel mult)…; să tot fie = ar putea să fie (cel mult)…; tot așa (astfel, atâta, același) = întocmai, exact aşa (astfel, atâta…); Mi-e tot una = mi-e perfect egal; tot unul și unul = de seamă, de frunte. Tot 4, s.n. |. Întreg, unitate (rezultată din…