Definițiile și sensurile omonimului Capră

Definițiile și sensurile omonimului Capră
Aici găsești toate Definițiile și sensurile omonimului Capră

Capră 1, capre, s.f. Gen de mamifere rumegătoare paricopitate, cu părul lung, cu coarne, crescut mai cu seamă pentru lapte. (lat. capra).

Capră 2, s.f. (la sg. art.). 1. Joc popular românesc din obiceiurile de Anul Nou, executat de către un personaj mascat cu cap de capră. 2. Numele unui joc de copii, în care un copii stă aplecat cu mâinile sprijinite pe genunchi, iar ceilalți sar peste el.

Capră 3, s.f. |. Unealtă de lemn cu patru picioare, încrucişate două câte două, pe care se pun lemnele pentru a fi tăiate cu ferăstrăul. 2. Sistem de lemne încrucișate care servește la susținerea schelelor de lucru, a unor platforme etc.

Capră 4, s.f. Scaun (sau ladă) care se află în partea de dinainte a trăsurii sau a căruţei şi pe care șade vizitiul.

Capră 5, s.f. Aparat de gimnastică pentru sărituri, format dintrun suport capitonat aşezat pe patru picioare, cu înălțimea reglabilă.


Omonimul este acel cuvânt care are atât o pronunție identică, cât și aceeași formă cu unul sau mai multe cuvinte, dar care are o proveniență și un sens diferit.

Din punct de vedere lingvistic, omonimia face referință la grupul de cuvinte care are aceeași ortografie și aceeași pronunție, dar sensurile cărora sunt diferite. Astfel, omonimia este starea de identicitate sau identicitate-aproximativă în pronunție și aspect, iar cuvintele care fac parte din această categorizare sunt numite „omonime”.

Vă mulțumim pentru vizitarea dicționarului nostru de omonime și pentru vizionarea postării „Definițiile și sensurile omonimului Capră”. Limba română se află într-o perpetuă schimbare, astfel și dicționarul nostru este într-o continuă adaptare la noile reguli lingvistice, prin urmare, articolul „Definițiile și sensurile omonimului Capră” poate fi supus oricând schimbărilor, atât ortografice cât și de sens.

Acest dicționar are scopul de a vă ajuta să înțelegeți mai bine limba română, iar noi sperăm că a făcut întradevăr acest lucru.

Acc. = accentuat

Adj. = adjectiv

adj. dem. = adjectiv demonstrativ

adj. pron. = adjectiv pronominal

adj. pos. = adjectiv posesiv

adv. = adverb

aeron. = aeronautică

agric. = agricultură

alb. = cuvânt albanez

anat. = anatomie

ant. = antichitate

arh. = arhaism

arhit. = arhitectură

arg. = argotic

art. = articulat

astron. și astr. = astronomie

bg. = cuvânt bulgar

biol. = biologie

bis. = cuvânt bisericesc

bot. = botanică

cf. = confer

chim. = chimie

cib. = ciberrnetică

cin = cinematică

concr. = concret

conj. = conjuncție

conj. pz. = conjunctiv prezent

cont. = contabilitate

cuv. = cuvânt

depr. = depreciativ

dial. = dialect

electron. = electronică

entom. = entomologie

etc. = et caetera

et. nec. = etimologie necunoscută

ec. = economie

engl. = cuvânt englezesc

expr. = expresii

f. = feminism

fam. = familiar

fig. = figurativ

fil. = filosofie

fin. = finanțe

fiz. = fizică

fiziol. = fiziologie

fon. = fonetică

fr. = cuvânt francez

geogr. = geografie

geol. = geologie

geom. = geometrie

germ. = cuvânt german

gr. = cuvânt grecesc

gram. = gramatică

iht. = ihtiologie

imperf. = imperfect

ind. pz., pers. = indicativ prezent, persoana

inform. = informatică

interj. = interjecție

intranz. = intranzitiv

invar. = invariabil

ir. = ironic

ist. = istorie

it. = cuvânt italian

înv = învechit

jur. = științe juridice

liv. și livr. = livresc

lat. = cuvânt latin

lingv. = lingvistică

lit. = literatură, literar

loc. adj. = locuțiune adjectivală

loc. adv. = locuțiune adverbială

log. = logică

m. = masculin

magh. = cuvânt maghiar

mar. = marină

mat. = matematică

med. = medicină

mil. , milit. = termen militar

mit. = mitologie

nav. = navigație

nehot. = nehotărât

n. = neutru

negr. = limba neogreacă

n. pr. = nume propriu

op. = opus

ornit. = ornitologie

p. anal. = prin analogie

peior. = peiorativ

o. ext. = prin extensie

pf. = perfect

p. gener. = prin generalizare

pl. = plural

pol. = cuvânt polonez

poligr. = poligrafie

pop. = popular

pron. dem. = pronume demonstrativ

pron. interog. = pronume interogativ

p. restr. = prin restrângere

prep. = prepoziție

reg. = regionalism

refl. = reflexiv

rus. = cuvânt rus

s. = substantiv

săs. = cuvânt săsesc

scr. = cuvânt sârbo-croat

s.f. = substantiv feminin

sg. = singular

s.m. = substantiv masculin

s.n. = substantiv neutru

sl. = cuvânt sloven

sp. = cuvânt spaniol

spec. = prin specializare

tc. = cuvânt turcesc

tehn. = tehnică

tipogr. = tipografie

tranz. = tranzitiv

țig. = cuvânt țigănesc

ucr. = cuvânt ucrainean

v. = vezi

var. = variantă

vb. = verb

zool. = zoologie