Toate omonimele care încep cu litera B

Toate omonimele limbii române care încep cu litera B.
Exemple de omonime care încep cu litera B.
Pe această pagină o să fii în stare să găsești fiecare omonim existent în limba română, care se începe cu litera B.

Definițiile și sensurile omonimului Butuc

Definițiile și sensurile omonimului Butuc

Butuc 1, -i, s.m. 1. Bucată dintrun trunchi de copac tăiat și curăţat de crengi. 2. Partea de jos, mai groasă, a tulpinii viței de vie. 3. Bucată groasă de lemn, prevăzută cu găuri, în care se prindeau, altădată picioarele, mâinile sau gâtul arestaţilor sau prizonierilor. (et. nec.).

Butuc 2, s.m. Partea superioară a jugului.

Butuc 3, s.m. Talpa sau scaunul războiului de țesut.

Definițiile și sensurile omonimului But

Definițiile și sensurile omonimului But

Buti 1, s.n. (Reg,, în loc. prep.) În butul (cuiva) = în ciuda, în pofida (cuiva). (et. nec.).

But 2, -uri, s.n. Bucată (mare) de carne; coapsa de dinapoi a animalelor rumegătoare, a căror carne servește ca aliment. (din tc. bus).

But 3, -uri, s.n. Fiecare dintre stâlpii porții în jocul de rugbi; (rar) poartă la jocul de fotbal. (din fi. bud). _ Butoni, -oane, s.n. Piesă mică, în formă de disc, care prin apăsare sau învârtire asigură un contact electric sau o acțiune mecanică. (din fr. bouton).

Definițiile și sensurile omonimului Bursă

Definițiile și sensurile omonimului Bursă

Bursă 1, -se, s.f. Alocaţie bănească (lunară) acordată de stat, de o instituţie etc. unui elev sau unui student, pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere în timpul studiilor. (din fr. bourse).

Bursă 2, -se, s.f. Instituţie unde se negociază hârtii de valoare sau unde se desfăşoară tranzacţii de mărfuri. A juca la bursă; Bursa muncii; Bursa neagră.

Definițiile și sensurile omonimului Burete

Definițiile și sensurile omonimului Burete

Burete 1, -ţi, s.m. (Bot.) Nume generic dat unor ciuperci. (lat. boletis).

Burete 2, -ţi, s.n. 1. Animal spongios cu corpul alcătuit din fire elastice și rezistente; spongier. 2. Obiect fabricat din cauciuc, material plastic etc., care, datorită proprietăţii de a absorbi lichidele, se întrebuințează la ștersul tablei de scris, la spălat etc.

Definițiile și sensurile omonimului Bun

Definițiile și sensurile omonimului Bun

Bun 1, -ă, adj., s.m., f. Care are calități pozitive remarcabile. (lat. bonus, -a).

Bun 2, -ă, s.m., f. (Înv. şi pop. Bunic, bunică. * Pop)

Bun 3, -uri, s.n. 1. Ceea ce este util sau necesar societăţii sau individului pentru a-i asigura existenţa; proprietate, avere; bogăţie, avuţie. 2. Element al patrimoniului unei persoane, care poate consta dintr-un lucru sau dintr-un drept.

Definițiile și sensurile omonimului Buline

Definițiile și sensurile omonimului Buline

Buline 1, (pl. al lui bulin), s.n. 1. Capsulă în care se pune un praf luat ca medicament; caşetă. 2. Petic rotund de hârtie dată pe o parte cu gumă arabică, cu care se lipesc plicuri, dosare etc. 3. Desen imprimat pe ţesături. (din Ngr. buloni).

Buline 2, (pl. al lui bulină), s.f. Parâme pentru manevrarea pânzelor inferioare ale unei nave cu pânze. (din fr. bouline).

Definițiile și sensurile omonimului Bulă

Definițiile și sensurile omonimului Bulă

Bulă 1, -le, s.f. Pecete de aur, de argint sau de plumb care se atașa unui act pentru a-l autentifica; (P. ext.) Act care purta o astfel de pecete. Bulă papală= act oficial emis de papă. (din lat. bulla).

Bulă 2, -le, s.f. 1.Băşică de aer sau de gaz aflată în masa unui lichid sau a unui solid. 2. Umflătură a pielii, umplută cu un lichid seros. 3. Sferă, glob (mic) de metal, de sticlă etc. (din fr. bulle).