M-am, M-ai, M-a, M-ați, M-au, M-aș, M-ai, M-ar, M-ați, M-oi, M-o, M-or

M-am, M-ai, M-a, M-ați, M-au, M-aș, M-ai, M-ar, M-ați, M-oi, M-o, M-or

Cum se scrie corect ? M-am, M-ai, M-a, M-ați, M-au, M-aș, M-ai, M-ar, M-ați, M-oi, M-o, M-or Regula de bază: Scriem m-, cu cratimă după m, atunci când putem completa cu pe mine. 1. M- + perfectul compus: M-AM SAU MAM În limba română, întotdeauna se scrie m-am cu cratimă, deoarece leagă două părți de vorbire diferite.   Cuvântul mam nu există. M-AI SAU MAI În limba română, se scrie m-ai cu cratimă atunci când litera „m” poate fi înlocuită cu „pe mine”, sau atunci când „pe mine” poate fi folosit după cuvântul m-ai.   Cuvântul mai se scrie legat atunci când ne referim la luna „mai”, când se folosește drept cuvânt de aproximație, când este un adverb ce servește la formarea gradului comparativ (mai bun, mai rău) sau la structuri de tipul „mai vreau”. M-A SAU MA În gramatica limbii române, întotdeauna se scrie m-a.   ma este un cuvânt care nu există în limba română. În română există doar mă (mă duc, mă bucur). M-AŢI MA-ȚI SAU MAȚI În gramatica limbii române, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar aceasta este m-ați.   Ma-ți și mați sunt cuvinte care nu există. (Mați poate fi folosit doar ca pluralul masculin al cuvântului maț)   M-AU SAU MAU În gramatica limbii române, acest cuvânt are o singură formă…

Definițiile și sensurile omonimului Butuc

Definițiile și sensurile omonimului Butuc

Butuc 1, -i, s.m. 1. Bucată dintrun trunchi de copac tăiat și curăţat de crengi. 2. Partea de jos, mai groasă, a tulpinii viței de vie. 3. Bucată groasă de lemn, prevăzută cu găuri, în care se prindeau, altădată picioarele, mâinile sau gâtul arestaţilor sau prizonierilor. (et. nec.). Butuc 2, s.m. Partea superioară a jugului. Butuc 3, s.m. Talpa sau scaunul războiului de țesut.

Definițiile și sensurile omonimului But

Definițiile și sensurile omonimului But

Buti 1, s.n. (Reg,, în loc. prep.) În butul (cuiva) = în ciuda, în pofida (cuiva). (et. nec.). But 2, -uri, s.n. Bucată (mare) de carne; coapsa de dinapoi a animalelor rumegătoare, a căror carne servește ca aliment. (din tc. bus). But 3, -uri, s.n. Fiecare dintre stâlpii porții în jocul de rugbi; (rar) poartă la jocul de fotbal. (din fi. bud). _ Butoni, -oane, s.n. Piesă mică, în formă de disc, care prin apăsare sau învârtire asigură un contact electric sau o acțiune mecanică. (din fr. bouton).

Definițiile și sensurile omonimului Busuioc

Definițiile și sensurile omonimului Busuioc

Busuioc 1, s.f. Plantă erbacee de grădină cu miros plăcut. (Ocimum basilicum). (din bg. bosilek, scr. Bosiljak). Busuioc 2, s.n. (Reg.) Numele unui dans popular asemănător cu hora. Busuioc 3, -oacă, adj. (despre fructe, vin) Cu aromă de busuioc; s.f. Varietate de viţă de vie; strugure produs de această viţă.

Definițiile și sensurile omonimului Bust

Definițiile și sensurile omonimului Bust

Bust 1, -uri, s.n. 1. Partea superioară a corpului omenesc. 2. Sculptură sau pictură care reprezintă partea superioară a corpului omenesc. (din fr. buste). Bust 2, s.n. Dispozitiv pentru măsurarea de scurtă durată a puterii motorului la avioane în vederea înlesnirii decolării. (din engl. bust).

Definițiile și sensurile omonimului Bursă

Definițiile și sensurile omonimului Bursă

Bursă 1, -se, s.f. Alocaţie bănească (lunară) acordată de stat, de o instituţie etc. unui elev sau unui student, pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere în timpul studiilor. (din fr. bourse). Bursă 2, -se, s.f. Instituţie unde se negociază hârtii de valoare sau unde se desfăşoară tranzacţii de mărfuri. A juca la bursă; Bursa muncii; Bursa neagră.

Definițiile și sensurile omonimului Burete

Definițiile și sensurile omonimului Burete

Burete 1, -ţi, s.m. (Bot.) Nume generic dat unor ciuperci. (lat. boletis). Burete 2, -ţi, s.n. 1. Animal spongios cu corpul alcătuit din fire elastice și rezistente; spongier. 2. Obiect fabricat din cauciuc, material plastic etc., care, datorită proprietăţii de a absorbi lichidele, se întrebuințează la ștersul tablei de scris, la spălat etc.

Definițiile și sensurile omonimului Bura

Definițiile și sensurile omonimului Bura

Bura 1, vb. A ploua mărunt şi des; a burniţa; a țârâi. (din burâ). Bura 2, vb. 1. A astupa cu un material de buraj (argilă, nisip etc.) spaţiul gol, neocupat de explozive, dintr-o gaură de mină sau dintr-o sondă de minare. 2. A îndesa balastul sau traversele unei linii de cale ferată. (din fr. bourrer).

Definițiile și sensurile omonimului Bun

Definițiile și sensurile omonimului Bun

Bun 1, -ă, adj., s.m., f. Care are calități pozitive remarcabile. (lat. bonus, -a). Bun 2, -ă, s.m., f. (Înv. şi pop. Bunic, bunică. * Pop) Bun 3, -uri, s.n. 1. Ceea ce este util sau necesar societăţii sau individului pentru a-i asigura existenţa; proprietate, avere; bogăţie, avuţie. 2. Element al patrimoniului unei persoane, care poate consta dintr-un lucru sau dintr-un drept.

Definițiile și sensurile omonimului Buline

Definițiile și sensurile omonimului Buline

Buline 1, (pl. al lui bulin), s.n. 1. Capsulă în care se pune un praf luat ca medicament; caşetă. 2. Petic rotund de hârtie dată pe o parte cu gumă arabică, cu care se lipesc plicuri, dosare etc. 3. Desen imprimat pe ţesături. (din Ngr. buloni). Buline 2, (pl. al lui bulină), s.f. Parâme pentru manevrarea pânzelor inferioare ale unei nave cu pânze. (din fr. bouline).

Definițiile și sensurile omonimului Bulă

Definițiile și sensurile omonimului Bulă

Bulă 1, -le, s.f. Pecete de aur, de argint sau de plumb care se atașa unui act pentru a-l autentifica; (P. ext.) Act care purta o astfel de pecete. Bulă papală= act oficial emis de papă. (din lat. bulla). Bulă 2, -le, s.f. 1.Băşică de aer sau de gaz aflată în masa unui lichid sau a unui solid. 2. Umflătură a pielii, umplută cu un lichid seros. 3. Sferă, glob (mic) de metal, de sticlă etc. (din fr. bulle).

Definițiile și sensurile omonimului Buhai

Definițiile și sensurile omonimului Buhai

Buhai 1, s.m. (Zool.) 1. Taur. 2. (În sintagme) Diferite insecte. (din ucr. bubaj). Buhai 2, -uri, s.n. Instrument muzical popular format dintr-o putinică cu fundul de piele, prin care trece un smoc de păr de cal care se trage cu degetele umezite şi se produce un sunet (asemănător cu mugetul unui taur).