Definițiile și sensurile omonimului Umbră

Definițiile și sensurile omonimului Umbră
Aici găsești toate Definițiile și sensurile omonimului Umbră

Umbră, umbre, s. f. I. 1. Lipsă de lumină, întunecime provocată de un corp opac care oprește razele de lumină; porțiune din spațiu întunecoasă (și răcoroasă) unde nu ajung direct razele de lumină. ◊ Loc. adj. Fără umbră = corect, desăvârșit, pur. ◊ Loc. adv. Din umbră = fără a se arăta pe față; pe ascuns, pe furiș. ◊ Expr. A sta (sau a fi, a rămâne etc.) în (sau la) umbră = a sta (sau a fi, a rămâne etc.) ascuns, retras, deoparte. A lăsa (pe cineva) în umbră = a lăsa (pe cineva) mai prejos, a eclipsa (pe cineva). Întuneric, întunecime, obscuritate. 3. Nuanță închisă, pată întunecată.

♦ Spec. Parte mai întunecată dintr-o imagine plastică.

♦ Fig. Stare de tristețe, de îngândurare etc. întipărită pe fața cuiva. II. 1. (De obicei urmat de o determinare în genitiv) Conturul întunecat al unei ființe sau al unui lucru, proiectat pe o suprafață (mai) luminată. ◊ Expr. Se teme și de umbra lui, se spune despre un om foarte fricos. Face umbră pământului (degeaba), se spune despre un om incapabil să producă, să realizeze ceva.

♦ Compus: umbra-iepurelui = plantă erbacee cu tulpina înaltă, cu frunzele în formă de solzi, cu florile galbene-verzui și cu fructele de forma unor boabe roșii (Asparagus collinus).

♦ Imagine neclară, nedeslușită; obiect care nu se vede bine (din cauza întunericului, a ceții etc. sau pentru că este privit printr-un corp puțin transparent). 2. (În concepțiile mistice și în basme) Duhul unui om mort sau ființă supranaturală, fantomatică; stafie, fantomă, nălucă.

♦ Fig. Ființă foarte slabă (și bolnavă). 3. Fig. Urmă, semn abia perceptibil; cantitate foarte mică din ceva.

♦ Fig. Părere, aparență, iluzie. – Lat. umbra.


Omonimul este acel cuvânt care are atât o pronunție identică, cât și aceeași formă cu unul sau mai multe cuvinte, dar care are o proveniență și un sens diferit.

Din punct de vedere lingvistic, omonimia face referință la grupul de cuvinte care are aceeași ortografie și aceeași pronunție, dar sensurile cărora sunt diferite. Astfel, omonimia este starea de identicitate sau identicitate-aproximativă în pronunție și aspect, iar cuvintele care fac parte din această categorizare sunt numite „omonime”.

Vă mulțumim pentru vizitarea dicționarului nostru de omonime și pentru vizionarea postării „Definițiile și sensurile omonimului Umbră”. Limba română se află într-o perpetuă schimbare, astfel și dicționarul nostru este într-o continuă adaptare la noile reguli lingvistice, prin urmare, articolul „Definițiile și sensurile omonimului Umbră” poate fi supus oricând schimbărilor, atât ortografice cât și de sens.

Acest dicționar are scopul de a vă ajuta să înțelegeți mai bine limba română, iar noi sperăm că a făcut întradevăr acest lucru.

Acc. = accentuat

Adj. = adjectiv

adj. dem. = adjectiv demonstrativ

adj. pron. = adjectiv pronominal

adj. pos. = adjectiv posesiv

adv. = adverb

aeron. = aeronautică

agric. = agricultură

alb. = cuvânt albanez

anat. = anatomie

ant. = antichitate

arh. = arhaism

arhit. = arhitectură

arg. = argotic

art. = articulat

astron. și astr. = astronomie

bg. = cuvânt bulgar

biol. = biologie

bis. = cuvânt bisericesc

bot. = botanică

cf. = confer

chim. = chimie

cib. = ciberrnetică

cin = cinematică

concr. = concret

conj. = conjuncție

conj. pz. = conjunctiv prezent

cont. = contabilitate

cuv. = cuvânt

depr. = depreciativ

dial. = dialect

electron. = electronică

entom. = entomologie

etc. = et caetera

et. nec. = etimologie necunoscută

ec. = economie

engl. = cuvânt englezesc

expr. = expresii

f. = feminism

fam. = familiar

fig. = figurativ

fil. = filosofie

fin. = finanțe

fiz. = fizică

fiziol. = fiziologie

fon. = fonetică

fr. = cuvânt francez

geogr. = geografie

geol. = geologie

geom. = geometrie

germ. = cuvânt german

gr. = cuvânt grecesc

gram. = gramatică

iht. = ihtiologie

imperf. = imperfect

ind. pz., pers. = indicativ prezent, persoana

inform. = informatică

interj. = interjecție

intranz. = intranzitiv

invar. = invariabil

ir. = ironic

ist. = istorie

it. = cuvânt italian

înv = învechit

jur. = științe juridice

liv. și livr. = livresc

lat. = cuvânt latin

lingv. = lingvistică

lit. = literatură, literar

loc. adj. = locuțiune adjectivală

loc. adv. = locuțiune adverbială

log. = logică

m. = masculin

magh. = cuvânt maghiar

mar. = marină

mat. = matematică

med. = medicină

mil. , milit. = termen militar

mit. = mitologie

nav. = navigație

nehot. = nehotărât

n. = neutru

negr. = limba neogreacă

n. pr. = nume propriu

op. = opus

ornit. = ornitologie

p. anal. = prin analogie

peior. = peiorativ

o. ext. = prin extensie

pf. = perfect

p. gener. = prin generalizare

pl. = plural

pol. = cuvânt polonez

poligr. = poligrafie

pop. = popular

pron. dem. = pronume demonstrativ

pron. interog. = pronume interogativ

p. restr. = prin restrângere

prep. = prepoziție

reg. = regionalism

refl. = reflexiv

rus. = cuvânt rus

s. = substantiv

săs. = cuvânt săsesc

scr. = cuvânt sârbo-croat

s.f. = substantiv feminin

sg. = singular

s.m. = substantiv masculin

s.n. = substantiv neutru

sl. = cuvânt sloven

sp. = cuvânt spaniol

spec. = prin specializare

tc. = cuvânt turcesc

tehn. = tehnică

tipogr. = tipografie

tranz. = tranzitiv

țig. = cuvânt țigănesc

ucr. = cuvânt ucrainean

v. = vezi

var. = variantă

vb. = verb

zool. = zoologie