Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Anaforă, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Anaforă.
Definițiile și sensurile omonimului Anaforă

Definițiile și sensurile omonimului Anaforă

Anaforă 1, s-f. (var.anafură). Bucată de prescură folosită în ritualul creştin. (din sl. (a)nafora). Anaforă 2, anafore, s.f. Procedeu stilistic care constă în repetarea aceluiaşi cuvânt la începutul mai multor propoziții» paragrafe etc. pentru obţinerea unor efecte stilistice. (din fr.anaphore, lat. anaphora).