Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Birou, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Birou.
Definițiile și sensurile omonimului Birou

Definițiile și sensurile omonimului Birou

Birou 1, -uri, s.n. |. Masă mare de scris, cu sertare (în care se ţin hârtii, documente etc.) 2. Încăpere în care se află una sau mai multe mese de scris, la care lucrează persoanele respective; mobilier penuru o astfel de cameră. (din fr. bureau, cf. rus. biuro). Birou 2, s.n. |. Organul executiv şi conducător al unei organizaţii politice, de masă, obşteşti, ştiinţifice etc. 2. Grup de membri ai unei adunări însârcinate să conducă adunarea respectivă; reunirea reprezentanţilor unei inStituții ori întreprinderi.