Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Canal, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Canal.
Definițiile și sensurile omonimului Canal

Definițiile și sensurile omonimului Canal

Canal 1, -e, s.n. Albie artificială Sau amenajată care leagă între ele două mări, două fluvii, un râu cu un lac etc. şi care servește la navigație, la irigări sau la conStrucții hidrotehnice. (din fe, Canal, lut. canalis). Canal 2, -e, sn. 1. Conductă (construită din beton sau din tuburi îmbinate, din şanţuri sau rigole) destinată să transporte lichide, în diferite scopuri. 2. Formaţie organică în formă de tub, vas sau cale de comunicaţie în organismele animale sau vegetale prin care circulă substanţele nutritive, secreţii etc.