Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Carte, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Carte.
Definițiile și sensurile omonimului Carte

Definițiile și sensurile omonimului Carte

Carte 1, cărți, s.f. Scriere cu un anumit subiect, tipărită și legată sau broșată în volum. (lat. charta). Carte 2, s.f. (Urmat de determinări) Carnet cu date personale, care atestă sau conferă unei persoane anumite drepturi. 2. Bucată de carton cu însemnări scrise sau tipărite, căreia i se dau diferite întrebuințări. (din fr. carte). Carte 3, s.f., pl. (sg. cartă) 1. Nume dat (în evul mediu) actelor destinate a consemna unele privilegii și libertăţi fundamentale ale unor clase sau pături sociale și a servi drept constituţie unui stat. 2. Act care stă la baza organizării și funcționării unor organiZații interne sau internaţionale (din fr. charte, lat. charta). Carte 4, s.f. (Înv. și pop.) 1. Scrisoare. 2. Ordin scris, emis de o autoritate. 3. Act scris, document; dovadă.