Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Cuțu, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Cuțu.