Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Eter, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Eter.
Definițiile și sensurile omonimului Eter

Definițiile și sensurile omonimului Eter

Eter 1, eteri, s.m. 1. Combinatie ut *anică lichidă, incoloră, foarte volatilă și inflamabilă cu miros somatic specific, obţinută din il. ooli sau din fenoli, cu numeroae folosiri în industrie. 2. Substanță ipotetică care ar umple întregul spațiu și ale cărei oscilaţii 11 constitui undele electromag netice. 3. (în concepţia unor filozofi greci antici) Al cincilea element al universului din care ar fi alcătuite corpurile cerești. (din fr. Ether, lat. aether). Eter 2, eteruri, s.n. (Fig.) Aer, atmosferă, cer, văzduh.