Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Fond, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Fond.
Definițiile și sensurile omonimului Fond

Definițiile și sensurile omonimului Fond

Fond 1, fonduri, s.n. (în corelaţie cu formă) Conţinut. Fond lexical principal sau fondul principal (de cuvinte), adică partea esențială a vocabularului unei limbi, caracterizată printr-o mare stabilitate, cuprinzând toate cuvintele cu mare frecvenţă, care denumesc, de obicei, noţiuni fundamentale şi care sunt, în general, cuvinte vechi cu numeroase derivate şi cu multe expresii şi locuțiuni. Loc. adv.: In fond = în realitate, de fapt. (din fr. fond). Fond 2, s.n. Totalitatea trăsăturilor esenţiale ale caracterului unei persoane (sub aspectul lor pozitiv). Fond 3, s.n. Culoare de bază a unui tablou, a unei ţesături etc. pe care se conturează desenele sau figurile; câmp. 2. Desen executat pe un suport, care servește drept decor în desfăşurarea desenelor animate. 3. Ansamblul desenelor sau ornamentelor care se imprimă cu o culoare mată pe suprafața hârtiei, folosite la tipărirea acţiunilor și a altor hârtii de valoare. Fond 4, s.n. Nume dat unor probe sportive care se desfășoară pe distanţe mari şi care necesită o deosebită rezistenţă fizică. Fond 5, s.n. (Fiz.) Radiaţie greu de înlăturat sau inevitabilă, cu caracter parazit, în prezenţa căreia se efectuează o experienţă sau o măsurare. ” Fond 6, s.n. 1. Valoare materială reprezentată prin bani sau prin alte bunuri…