Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Fotogrammetru, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Fotogrammetru.