Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Minut, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Minut.
Definițiile și sensurile omonimului Minut

Definițiile și sensurile omonimului Minut

Minut 1, -ă, s.n. 1. Unitate de măsură a timpului, egală cu a şaizecea parte dintr-o oră şi care cuprinde şaizeci de secunde. (P. gener.) Interval scurt de timp. Moment în care se întâmplă sau trebuie să se întâmple ceva. Minut 2, -ă, s-f. 1. Original (în creion) al unei hârtii, al unui plan topografic etc., pe baza căruia se întocmeşte harta, planul topografic etc. respectiv. Minut 3, s.f. (Concr.) Mâncare (frugală) pregătită pe loc, la comanda consumatorului. 2. (Mar) Unitate de măsură pentru unghiuri şi arcuri, egală cu a şaizecea parte dintr-un grad. (din fr. minute, it. minuto, rus. minuta, germ. Minute). | Minut 4, s.f. (Jur.) Parte dintro hotărâre întocmită după terminarea deliberării, care cuprinde soluţia dată de organul de justiție. 3. Document în care sunt consemnate hotărârile luate în urma unei consfătuiri.