Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Nivel, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Nivel.
Definițiile și sensurile omonimului Nivel

Definițiile și sensurile omonimului Nivel

Nivel 1 niveluri, s.n. Înălţimea la care se găseşte un punct, o linie sau o suprafaţă a unui loc, a unui obiect etc. în raport cu un plan orizontal dat. Etaj, cat. Nivel 2, s.n. Zonă geologic, subdiviziune stratigrafică a etajelor și a subetajelor, care se distinge după fosilele caracteristice pe care le conţine. Nivel 3, s.m. (Fiz., chim). Valoarea intensivă a unei mărimi, în raport cu o valoare de referință. (din nivela, derivat regresiv). Nivel 4, nivele, Nume dat mai multor urelte, instrumente, dispozitive care servesc la determinarea liniei (sau a poziţiei, a suprafeţelor) orizontale sau cu care se măsoară pe teren diferenţele de înălțime între două sau mai multe puncte de pe suprafața terestră. Nivel 5, s.n. Stadiu, grad (de pregătire, de dezvoltare) treptată (a calităţii), indice (al cantității). Nodi, noduri, s.n. Loc în care se leagă două fire, două sfori, două fâșii de pânză etc. ca să se ţină strâns împreună; loc în lungul sau Ja capătul unui fir, al unei sfori, al unei fâșii de pânză etc., unde s-a făcut un ochi prin care s-a petrecut unul dintre capete și s-a strâns tare, Jegătură obținută astfel.