Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Nominativ, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Nominativ.