Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Poivă, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Poivă.