Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Politici, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Politici.