Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Poticnit, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Poticnit.