Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Prezent, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Prezent.
Definițiile și sensurile omonimului Prezent

Definițiile și sensurile omonimului Prezent

Prezent 1, prezente, s.n. (Înv.) Dar, cadou (din fr. present). Prezent 2, s.n. Timpul actual. (din fr. present). Prezent 3, -ă, adj. Care este de faţă. Prezent 4, -ă, adj. 1. Care se află în același loc cu vorbitorul de faţă. (cu valoare de interjecţie) Formulă prin care cei de față răspund la apelul nominal. 2. Care se petrece în timpul vieţii vorbitorului sau în epoca la care el se referă, actual, contemporan. Prezent 5, s.n. 1. Perioadă variabilă, concepută ca o unitate distinctă între trecut și viitor, epoca, timpul actual, contemporan, contemporaneitate; (p.ext.) situaţie actuală. 2. (Gram.) Timp al verbului care arată că o acţiune se petrece în momentul vorbirii sau că este de durată. (din lat. praesens, -ntis, fr. present).