Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Produs, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Produs.
Definițiile și sensurile omonimului Produs

Definițiile și sensurile omonimului Produs

Produs 1, produse, s.n. |. Bun material rezultat dintr-un proces de muncă; totalitatea obiectelor sau a bunurilor obţinute în procesul de producţie; bun, product; corp sau substanță obținută pe cale naturală sau în laborator; preparat. 2. Rezultat material al unui proces social sau natural, al unui proces fiziologic sau de creație; rezultat material al unui complex de fenomene sau de acțiuni; (P. ext.) Urmare, efect, rod; produce (2). (v. produce, după fr. produit). Produs 2, s.n. Rezultatul înmulţirii a doi factori (numere, mărimi scalare, vectoriale etc.); (P. ext). Înmulțire.