Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Proprietate, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Proprietate.
Definițiile și sensurile omonimului Proprietate

Definițiile și sensurile omonimului Proprietate

Proprietate 1, proprietăți, s.f. Stăpânire deplină asupra unui bun; (Concr.) bun material stăpânit, mai ales pământ (agricol) sau imobil, în baza unui drept recunoscut; raport social care ia naștere între oameni în legătură cu însușirea acestor bunuri. Proprietate 2, s.f. Trăsătură predominantă care caracterizează o fiinţă, un lucru, un fenomen etc. şi care diferenţiază o ființă de alta, un lucru de altul etc. caracteristică, trăsătură, însușire. 2. Calitate a unui cuvânt, a unui termen, a stilului etc. de a reda exact ideea sau noțiunea exprimată.