Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Rasă, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Rasă.
Definițiile și sensurile omonimului Rasă

Definițiile și sensurile omonimului Rasă

Rasă 1, rase. 1. Grup de indivizi aparţinând aceleiași specii de microorganisme, plante, animale, cu caractere comune, constante, conservate ereditar, care se deosebește de alte varietăți din aceeși specie prin anumite caractere specifice. 2. Fiecare dintre grupurile biologice de populații, formate din cele mai vechi timpuri ale preistoriei, caracterizate prin culoarea părului, a pielii şi prin alte particularități exterioare și posedând o mare variabilitate individuală, apărută ca rezultat al evoluţiei în condiții diferite de mediu, dar care nu contrazice unitatea biologică a întregii omeniri și nu constituie un criteriu ştiinţific pentru diferențierea ei în grupuri sociale. (din fr. race, germ. Rasse). Rasă 2, rase, s.f. Haină de postav, largă şi lungă până la călcâie, pe care o poartă preoții, călugării și călugărițele pe deasupra îmbrăcămintei. (din sl. rasa).