Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Remiză, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Remiză.
Definițiile și sensurile omonimului Remiză

Definițiile și sensurile omonimului Remiză

Remiză 1, remize, sf. Situatie în care doi şahiști angajaţi într-o partidă amicală sau oficială consimt reciproc asupra unui rezultat de egalitate; partidă de șah terminată la egalitate. (din fr. remise). Remiză 2, s.f. Formă de retribuire (în comerţ) potrivit căreia |ucrătorii primesc pentru munca prestată o sumă de bani calculată în funcţie de volumul vânzărilor, cumpărărilor, contractărilor etc. pe care aceștia le efectuează. (Coner.) Sumă de bani acordată în acest fel. Remiză 3, s.f. Construcţie prevăzută cu instalaţii de spălare și de ventilare, precum și cu un mic atelier de reparații, folosită pentru adăpostirea vehiculelor auto, a uneltelor, a locomotivelor, a vagoanelor etc. Remiză 4, s.f. Mic petic de pădure sau de tufișuri plantat cu scopul de a servi ca adăpost pentru vânatul mic.