Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Secret, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Secret.
Definițiile și sensurile omonimului Secret

Definițiile și sensurile omonimului Secret

Secret 1, -ă, adj. 1. Care este ținut ascuns, care rămâne necunoscut; nedivulgat, confidenţial. 2. Ascuns vederii. (din fr. secret, lat. secretus). Secret 2, secrete și secreturi, s.n. |. Ceea ce este ținut în taină, ceea ce nu se dă publicităţii, mister, taină. 2. Mijloc, procedeu eficace şi special de a obţine ceva. 3. Ceea ce constituie condiţia intimă a unei științe, a unei arte. (din lat. secreturm, cf. fr. secret).