Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Laț, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Laț.
Definițiile și sensurile omonimului Laț

Definițiile și sensurile omonimului Laț

Laţ 1, Iațuri, s.n. |. N. lațuri, s.n. 1. Nod larg | capătul unei sfori, întocmit în așa fel incât să se poată strânge în jurul unul punct fix. 2. Instrument pentu prins păsări sau animale. (lat laceus = laqueus). Laţ 2, S.n. Var. a lui Jeaţ. Despicătură lungă și îngustă de lemn, fasonată (în patru muchii). (din magh. l€c).