Vezi aici propoziții, Definițiile și sensurile omonimului Bac, propoziție compusă cu Definițiile și sensurile omonimului Bac.
Definițiile și sensurile omonimului Bac

Definițiile și sensurile omonimului Bac

Bac 1 -uri, 52. |. Ambarcaţie cu fundul și capetele plale, cu care se fac scurte traversări de dur SAU de lacuri, sau care este folosită pentru serviciile auxiliare ale unei nave; pod umblător.2. (Sport) Platformă sau ambarcaţie Cu vâsle fixată pe apă pentru antrenamentul Canotoilor, caiaciștilor Și canoiștilor. 3,(Tehn.) Recipient, vas cu diverse utilizări industriale. Bac 2, -uri, SN. Element al sculelor i dispozitivelor de strângere Cu care se prind piesele în vederea prelucrării lor. (din germ. Backe). Bac 3, s.n. Carte fără valoare (la jocul de maca). (din fr. bac). Bac 4, s.n. Examen care finalizează studiile liceale; titlu obținut în urma acestui examen. (abreviere din bac[alaureat]).